Els armaris C.O.D. són la resposta de ARLEX a la necessitat d’emmagatzematge i arxiu en el treball. Tant en els contenidors bil·laminats dissenyats per a entorns operatius, com en els de fusta per a ambients executius i semi direccionals. ARLEX combina el disseny d’alta qualitat amb la funcionalitat necessària per generar un entorn de treball eficient.