Sobres de taula de 30 mm de gruix bilaminat amb cantons d’ABS de 2 mm i amb top access metàl·lic integrat. Estructura bastidor metàl·lic en la part inferior del sobre pintat amb pintura en pols polimeritzada. Peu metàl·lic en forma de patí en acer de 2 mm de gruix de 70 x 20 mm pintat amb pintura en pols polimeritzada amb anivelladors regulables en altura. Peu cec en forma de T bilaminat de 30 mm de gruix amb cantons d’ABS de 2 mm amb anivelladors regulables en altura. Possibilitat de baldes.